Systeemontwikkeling is het "bouwen" van informatiesystemen. Hiervoor zijn verschillende methodes ontwikkeld.
Het bouwen van informatiesystemen gebeurt meestal door projectgroepen.

In deze cursus komen een diversiteit aan onderwerpen aan de orde die te maken hebben met microprocessors, microcomputers, IoT en dergelijke. Hierbij komen veel onderwerpen uit de eerdere jaren ook weer aan bod!