Op deze plek vind je de (t)huiswerkopdrachten voor Informatica. 

Module 1 is een inleiding op Informatiesystemen en de gevolgen van het gebruik van ICT in het dagelijks leven.

In deze cursus vind je de antwoorden op de opdrachten uit het boek bij Module 2 en eventuele andere bronnen die interessant zijn bij deze module.

Extra resources en antwoorden voor module III

Ondersteuning bij module 4: programmeren

Links en info voor het ontwikkelen van websites ter voorbereiding en ondersteuning van de praktische opdracht websiteontwikkeling