Een cursuspagina ingericht over opbrengstgericht werken.

Er is een pagina voor docenten en een pagina voor leerlingen.

Op de pagina voor leerlingen staat een uitleg over RTTI als methode om meer inzicht te krijgen in de eigen prestaties voor verschillende vakken. 
Ook staan op deze pagina verschillende leerstrategieen voor leerlingen, ingedeeld naar de RTTI-methode.